+421

948 631 600

Telegram: t.me/+K_WPcXBISqgzMGU0

Služby

Naša detektívna agentúra poskytuje komplexné detektívne služby na profesionálnej úrovni. Kladieme dôraz na rýchlosť, efektívnosť a zachovanie úplnej diskrétnosti. Náš tím je zložený z členov, ktorí sa uvedenou problematikou zaoberajú na profesionálnej úrovni už niekoľko rokov. Naši súkromní detektívi majú dostatočné skúsenosti a znalosti, vedia konať v špeciálnych situáciách a sú pripravení ich vyriešiť. Máme vlastné pobočky nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku, ale naše služby sme schopní poskytnúť aj kdekoľvek v zahraničí. Poskytujeme pomoc v krízových situáciách v podnikaní i v súkromných záležitostiach.
Poskytujeme služby súvisiace s pátraním po majetku a osobách, zabezpečovaním skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavaním informácií súvisiacich s osobným stavom občanov, fyzických alebo právnických osôb alebo ich majetkovými pomermi, získavaním informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok, vyhľadávaním porušení ohrozujúcich obchodné tajomstvo. Vyhodnotenie bezpečnostných rizík a spracovanie plánov ochrany.

 • monitorovanie záujmových osôb a objektov
 • monitorovanie vozidiel pomocou technológie
 • dokazovanie manželskej nevery
 • vyhľadávanie osôb
 • skríning osôb
 • právne poradenstvo a konzultácie (v rámci našich služieb)
 • preverovanie obchodných partnerov, zamestnancov a spoločností
 • odhaľovanie krádeží na pracoviskách
 • ochrana údajov a osobných údajov pred ich krádežou a zneužitím.
 • právne poradenstvo a konzultácie (v rámci našich služieb)
 • zabezpečenie dôkazov pre prípadné súdne konanie.
 • doručovanie zásielok osobám, ktoré sa vyhýbajú ich prijatiu
 • skríning osôb
 • zaistenie dôkazov a odhaľovanie falšovaného tovaru