Vidíme všetko

Detektívna agentúra

Poskytujeme služby v celej EÚ

Služby

Naše služby

Vitajte v detektívnej agentúre

Naša detektívna agentúra poskytuje komplexné detektívne služby na profesionálnej úrovni. Kladieme dôraz na rýchlosť, efektívnosť a zachovanie úplnej diskrétnosti. Náš tím je zložený z členov, ktorí sa uvedenou problematikou zaoberajú na profesionálnej úrovni už niekoľko rokov. Naši súkromní detektívi majú dostatočné skúsenosti a znalosti, vedia konať v špeciálnych situáciách a sú pripravení ich vyriešiť. Máme vlastné pobočky nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku, ale naše služby sme schopní poskytnúť aj kdekoľvek v zahraničí. Poskytujeme pomoc v krízových situáciách v podnikaní i v súkromných záležitostiach.
Poskytujeme služby súvisiace s pátraním po majetku a osobách, zabezpečovaním skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavaním informácií súvisiacich s osobným stavom občanov, fyzických alebo právnických osôb alebo ich majetkovými pomermi, získavaním informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok, vyhľadávaním porušení ohrozujúcich obchodné tajomstvo. Vyhodnotenie bezpečnostných rizík a spracovanie plánov ochrany. Náš súkromný detektív si s vami dohodne stretnutie kdekoľvek na Slovensku.

Služby